Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ Zdětín pro školní rok 2017-2018

13. 3. 2017

                                se uskuteční 

        4. května 2017 od 13.00 do 15.30 hodin

Rodiče si mohou vyzvednout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 6,30 do 15,00 hodin u učitelek MŠ.

V den zápisu rodiče vrací vyplněnou žádost potvrzenou dětským lékařem a k ověření údajů předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.  

 Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 34 z. č. 561/2004 Sb., školský zákon a  zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Přijímací řízení do MŠ probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií. Ve lhůtě 30 dní vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle či předá osobně rodičům.  Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejném místě ve škole, čímž se považují za oznámená (§ 183 zák. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní rok 2017/2018 přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ (tzn. ve Zdětíně), na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8.2017 dovrší věk 5 let.)

                                        Těšíme se na Vás i Vaše děti