Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání pro šk. rok 2016 -2017

28. 2. 2014

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Zdětín ve školním roce 2016-2017
 
 
Přijímají se děti smyslově, tělesně a mentálně zdravé, zpravidla od tří do šesti let. Pokud to podmínky dovolí, mohou se zařazovat i děti mladší, po posouzení a doporučení pediatrem a děti zdravotně postižené (smyslově, tělesně nebo mentálně), po projednání s odborným lékařem, pediatrem a školským poradenským zařízením. ( školní řád , č.j. MS 21/2012 Ř).
 
 
O přijetí dětí, v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka takto:
 
1) děti v posledním roce před zahájením školní docházky, s trvalým bydlištěm ve Zdětíně,
 
2) děti v posledním roce před zahájením školní docházky, s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena MŠ,
 
3) děti podle věku od nejstarších po nejmladší (tzn. děti, které dosáhnou do konce kalendářního roku 3 let), s  trvalým bydlištěm ve Zdětíně,
 
4) děti podle věku od nejstarších po nejmladší (tzn. děti, které dosáhnou do konce kalendářního roku 3 let), s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena MŠ.
 
5) děti mladší než tříleté s trvalým bydlištěm a) ve Zdětíně
                                                                 b) v obci, kde není zřízena MŠ
 
 
 
V případě rovnosti kritérií budou upřednostněny děti, jejichž starší sourozenci již navštěvují Mateřskou školu ve Zdětíně.
Mateřská škola si vyhrazuje právo umístit do Mateřské školy Zdětín děti zaměstnanců školy.
 
Při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče vyplněný evidenční list, zplnomocnění k předávání dítěte a přihlášku ke stravování a domluví s ředitelkou konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 
Rodičům nabízíme individuálně přizpůsobivý adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.